ALI NUUR

Velkommen.

Hvem er Ali?

Han er en dedikeret far, ægtemand, lærer, oplægsholder, projektevaluatør, projektleder, iværksætter, forfatter, akademiker, tegner/maler og ekstern akademisk repræsentant for EU. Derudover har han markeret sig som en engageret samfundsdebattør og har fungeret som byrådsmedlem i Aarhus i perioderne 2005-09, 2015-2017 samt 2019-2021. Han har desuden haft ledende ansvar som formand for Nævningegrundlisteudvalget og som medlem af Repræsentantskabet for AURA Energy.

På denne side kan du få indblik i, hvem Ali er, samt lære mere om hans baggrund og imponerende bidrag inden for forskellige områder.

POLITIK

 Ali er tidligere byråsmedlem i Aarhus.

Ali's politiske vision er fortsat, at vi skal være en god og rummelig kommune med plads til alle og et godt sted at være. 

- Ali kæmper for alle borgere i Aarhus kommune. 

- Aarhusianere kommer i alle farver! 

- Vi skal have mere fokus på indvandrerkvinders rettigheder og værdi. 

- Ali arbejder hårdt for at unge mennesker får passende væresteder og ungdomsklubber.

- Ved at etablere et godt samarbejde med boligselskaber, skoler og lokalsamfund, fortsætter Ali med at bekæmpe ungdomskriminalitet med vejledning til børn & unge, og ikke mindst forældre hvis unge, er på vej ud i kriminalitet. 

- Ali er fortsat aktiv i forhold til at bekæmpe parallelsamfund og radikalisering af unge. 

- Ali har fokus på at der skal være gode og varierede pasningstilbud, og i skolen skal der være fokus på de gode oplevelser og høj faglighed. 

- Vi skal have ordentlige forhold for handicappede og sindslidende, forebyggende og behandlende tilbud til udsatte børn, unge og voksne. 

- De ældre skal have gode forhold, god hjemmepleje, god mad, og plejehjemspladser. 

OM ALI NUUR

BAGGRUND

Ali er født i Somalia i 1956 og boede i Mogadishu indtil 1979, indtil han rejste til Jiddah i Saudi-Arabien, hvor han blev uddannet i hydrogeologi på King Abdul Aziz University.

Han besøgte Danmark i starten af 1984, hvor han forelskede sig i en dansk pige. Han tog tilbage til Saudi-Arabien for at fuldføre sine studier og vendte derefter tilbage til Somalia, hvor han blev gift med Marianne. De har været sammen siden 1984. De flyttede til Danmark i 1985, hvor han startede på Aarhus Universitet og blev færdig som cand. scient. i 1990. Sammen har de to voksne sønner, Isak (1987) og Jonis (1990).

Ali arbejder med børn og unge i folkeskolen og har undervist på Læssøesgade Skole i Aarhus fra 1993 til 2017. I 2017 blev han ansat som lærer på Søndervangskolen.

I sin fritid holder Ali meget af at tegne og male. Han har altid en tegneblok og en kulblyant med sig på ferie og når han slapper af i sofaen.

Rejser, kunst og kultur er nogle af de aktiviteter, som Ali gerne vil bruge sin sparsomme fritid på. Ali er meget aktiv i foreningsarbejde, især med fokus på vellykket integration. Han er formand for paraplyorganisationen Somalisk Fællesråd, som er en forening, der ønsker at bygge bro mellem den danske og somaliske diaspora. Ali har haft stor succes med flere tiltag, såsom afholdelse af temadage og konferencer. Han har også været med til at sætte fokus på somaliske kvinder i forhold til uddannelse og job, især i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen. Ali var initiativtager til den succesfulde konference "Piger har også rettigheder" i Aarhus i 2017.

Han er også aktiv i bekæmpelsen af kvindeomskæring (FGM) og kvindeundertrykkelse. Ali Nuur har forfattet flere bøger og er især kendt for hans dansk-somaliske og somalisk-danske ordbøger, som han var den første til at udgive, da der ikke fandtes noget lignende, da han kom til Danmark.

Gennem alle årene har han videreuddannet sig inden for projektledelse, læreruddannelse og systemudvikling under datanomuddannelsen, m.m.

 

UDDANNELSE

2009

Projektlederuddannelse fra Erhvervsakademiet, Aarhus.

2002

Læreruddannelse i Aarhus Dag og Aftenseminarium.

1999

Datanomuddannelse - Systemudvikling.

1990

Cand. Scient. I Geofysik, fra Aarhus Universitet.

1985

Bachelor grad, Hydrologi, fra King Abdul-aziz Universitet i Jeddah, Saudi-Arabia. .

1979

Studentereksamen, i Somalia.

ERHVERVSERFARING

CEO & Grundlægger (2009 - nu)

Det Somaliske Fællesråd (SFR)

Lærer Søndervangskolen (2017 - nu)

Ansat på Søndervangsskolen som lærer i linie fag matematik, engelsk og naturteknik

Lærer Læssøesgadesskole (1993 - nu)

Ansat på Læssøesgades skole i almindelig undervisning, sprogscreening og alfabetisering af tosprogede børn.

Byrådsmedlem i Aarhus Kommune (2015- 2017)

Valgt til Byrådet i Aarhus - medlem af Social-udvalget, Kultur-udvalget, Handicaprådet, medlem af udvalget for magfoldighed og ligestilling.

Byrådsmedlem i Aarhus Kommune (2005 - 2009)

Valgt til Byrådet i Aarhus - medlem af Børn og Unge-udvalget, Beskæftigelses udvalget, Ligestillingsudvalget og IT uvalget

Selvstændig (1991 - 2009)

Startede en lille selvstændig virksomhed (NKS - Nuur Konsulent Service. Hovedopgaverne var at udvikle undervisningsmateriale for tosprogede, IT- baseret undervisningsmateriale for tosprogede samt indvandrerådgivning og kursus virksomhed.

Ekstern akademisk ekspert (1999 - 2017)

Ansat i EU (Sokrates-programmet) som ekstern akademisk ekspert i Bruxelles. Jobbet omfatter bl.a. evaluering af interkulturelle projekter (forskellige aktioner i Comenius projekter).

Aarhus Dag- og Aften Seminarium (1998 - 2000)

Timelærer på Aarhus Dag- og Aften Seminarium - interkulturel undervisning for to-kulturelle studerende samt de danske studerende (bl. a. kulturmøde, integration, didaktiske overvejelser omkring undervisning af tosprogede børn og voksne).

KONTAKT